برای سخن گفتن درباره این امر بایستی ابعاد جنگ را دید، اما این موضوع نیز به عنوان یک عامل اثرگذار بر بورس روند معاملات را تحت تأثیر قرار خواهد داد. هرچند نکته مهم آنجاست که بازار سرمایه پیش از این نیز بحران های بزرگی همچون تحریم های بین المللی و جنگ های منطقه ای از جمله جنگ عراق را به خود دیده و طی بازه زمانی بلندمدت خلل چندانی در روند آن به وجود نیامده است.تاريخ : یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ | 10:57 | نویسنده : شمال شرقی |